„Duch Leona” dla Ukrainy

Путівник для людей, які приїхали до Польщі зі своїм вихованцем.

Веб-сайт містить інформацію про процедури, правила та можливі джерела допомоги.

Увага. Через особливі обставини деякі правила можуть змінитися.

Poradnik dla osób, które przyjechały ze swoim zwierzęciem do Polski.

Na stronie znajdują się informacje o procedurach, zasadach i możliwych źródłach pomocy.

Uwaga. Ze względu na szczególne okoliczności niektóre zasady mogą ulec zmianie.

Зареєструйте свого вихованця, щоб його було легше знайти, якщо він загубився.

Zarejestruj swoje zwierzę, by w przypadku zaginięcia łatwiej je odnaleźć.

Вміст сторінки

Zawartość strony

 1. Реєстрація чіпа в нашій базі даних
  Rejestracja czipa w naszej bazie
 2. Я залишаюся в Польщі - що мені робити?
  Zostaję w Polsce – co robić?
 3. Я їду в іншу країну - що мені робити?
  Jadę do innego kraju – co robić?
 4. Ветеринарна допомога
  Pomoc weterynaryjna
 5. Список районних ветеринарів
  Lista powiatowych lekarzy weterynarii
 6. Жити з собакою в Польщі
  Życie z psem w Polsce

Я залишаюся в Польщі - що мені робити?

Zostaję w Polsce – co robić?

Дайте своєму вихованцю відпочити від труднощів подорожі і стресу. Тоді подбайте про:

 • вакцинація від сказу (якщо Ви не можете це підтвердити або вона недійсна),

 • чіп.

Вакцинацію та чіпування проводять повітові ветеринарні лікарі або уповноважені ними ветеринарні установи – уточнюйте найближчу адресу до вашого місця проживання. Якщо Вам потрібен паспорт для Вашого вихованця, запитайте у ветеринара, чи він може його видати. Якщо немає або не можна звернутися до районного ветеринара за паспортом або дозволом на проїзд.

Якщо у Вашого вихованця вже є чіп, введіть його в нашу базу даних. Якщо Ваш вихованець загубився, його буде легше знайти.

Pozwól swojemu zwierzakowi odpocząć po trudach podróży i związanym z nimi stresie. Potem zatroszcz się o:

 • szczepienie przeciwko wściekliźnie (jeśli nie możesz go udokumentować lub jest nieważne),

 • czip.

Szczepienia i czipowanie bezpłatnie wykonują powiatowi lekarze weterynarii lub wyznaczone przez nich gabinety weterynaryjne - sprawdź adres najbliższy Twojemu miejscu przebywania. Jeśli potrzebujesz paszport dla swojego zwierzęcia zapytaj weterynarza czy może go wystawić. Jeśli nie ma lub nie może pójdź do powiatowego lekarza weterynarii po paszport lub pozwolenie na podróżowanie.

Jeśli Twoje zwierzę posiada już czip, wpisz go do naszej bazy. Jeżeli zwierzak się zagubi, pozwoli to na jego łatwiejsze odnalezienie i powrót do Ciebie.

Ветеринарна допомога

Pomoc weterynaryjna

Якщо ваша кішка чи собака потребує ветеринарної допомоги, відвідайте клініку – нижче наведено посилання на перелік клінік, які декларують надання вибраних ветеринарних послуг безкоштовно.

У більш складних випадках звертайтеся до нас - по можливості постараємося допомогти.

Jeśli Twój kot lub pies potrzebuje pomocy weterynaryjnej, zgłoś się do gabinetu – poniżej zamieszczamy link do listy gabinetów deklarujących świadczenie wybranych usług weterynaryjnych za darmo.

W przypadkach bardziej skomplikowanych skontaktuj się z nami – w miarę możliwości postaramy się pomóc.

Жити з собакою в Польщі

Życie z psem w Polsce

Перебуваючи зі своїм домашнім улюбленцем в Польщі, ви повинні дотримуватися відповідних правил:

 • тримайте собаку на повідку та в наморднику в громадському транспорті;
  подорожуючий повинен мати дійсний сертифікат про щеплення від сказу,
 • не приводьте собак у заборонені місця (більшість магазинів, дитячих майданчиків, поліклінік, лікарень),
 • потрібно забезпечити догляд і контроль за твариною в громадських місцях.

Podczas pobytu ze swoim zwierzęciem na terenie Polski, powinieneś dostosować się do obowiązujących przepisów:

 • w środkach transportu publicznego trzymać psa na smyczy i w kagańcu;
  podróżny musi posiadać aktualne świadectwo szczepienia przeciw wściekliźnie,
 • nie wprowadzać psów do miejsc niedozwolonych (większość sklepów, place zabaw, przychodnie, szpitale),
 • zapewnić opiekę i kontrolę nad zwierzęciem w miejscach publicznych.