„Duch Leona” dla Ukrainy

Якщо їдеш далі - виїжджаєш з Польщі - крім щеплень і чіпа потрібен паспорт. Паспорти видають районні ветеринари. Зверніть увагу на правила в окремих країнах. Деякі країни вимагають додаткового титрування – включіть у свої плани час, необхідний для його виконання (близько трьох тижнів). Плануючи подорож, пам’ятайте про умови та обмеження, які накладають різні авіаперевізники.

Jeśli jedziesz dalej - opuszczasz Polskę - oprócz szczepienia i czipa potrzebujesz paszportu. Paszporty wydają powiatowi lekarze weterynarii. Zwróć uwagę na regulacje w poszczególnych krajach. W niektórych państwach wymagane jest dodatkowo miareczkowanie - uwzględnij czas niezbędny do jego wykonania (około trzech tygodni) w swoich planach. Planując podróż pamiętaj też o warunkach i ograniczeniach stawianych przez różnych przewoźników lotniczych.

Кіпр (Cypr)

Кіпр пом’якшив свої правила в’їзду, але опікуни рекомендують повідомляти чиновників про своє прибуття електронною поштою dvs.larnaca@vs.moa.gov.cy, перш ніж в’їжджати в країну зі своїми тваринами, якщо це можливо. Тварин-компаньйонів необхідно буде помістити на карантин після прибуття за адресою, наданою чиновникам. Після завершення періоду карантину чиновники контролюватимуть здоров’я тварин, регулярно перевіряючи їх протягом шести місяців. Якщо опікун переїжджає або залишає Кіпр протягом цього періоду, він повинен повідомити про це посадових осіб, використовуючи вищевказану адресу електронної пошти. Під час цього процесу опікуни не стягують жодних зборів за ветеринарні послуги. Більше інформації доступно тут.

🔗 більше інформації 🇬🇧

Cypr złagodził przepisy dotyczące wjazdu, ale zaleca się, aby opiekunowie powiadomili urzędników o swoim przybyciu na adres e-mail dvs.larnaca@vs.moa.gov.cy przed wjazdem do kraju ze swoimi zwierzętami, jeśli to możliwe. Towarzysze zwierząt będą musieli zostać poddani kwarantannie po przybyciu na adres podany urzędnikom. Po zakończeniu okresu kwarantanny urzędnicy będą monitorować stan zdrowia zwierząt poprzez regularne kontrole przez okres sześciu miesięcy. Jeśli opiekun przeprowadzi się lub opuści Cypr w tym okresie, powinien poinformować o tym urzędników, korzystając z powyższego adresu e-mail. Opiekunowie nie będą ponosić żadnych opłat za usługi weterynaryjne w trakcie tego procesu. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

🔗 więcej informacji 🇬🇧

Чеська Республіка (Czechy)

У випадку з тваринами після в’їзду в Чехію буде 10-денний карантин. Протягом 72 годин тварина клінічно оглядається приватним ветеринаром, щоб виключити наявність у тварини сказу. Якщо тварина не має мікрочіпу після прибуття до Чеської Республіки, чеський приватний ветеринар зробить їй мікрочіп і видасть документ щодо обстеження. З п’ятого по десятий день карантину проводитиметься обов’язковий повторний огляд тварини на сказ.

Якщо тварина не має клінічних ознак сказу, її вакцинують проти сказу не пізніше десятого дня карантину та видають довідку про щеплення або петпас. У разі, якщо тварина під час карантину травмує людину або буде розвиватися захворювання з нервовими симптомами, його власник зобов’язаний буде негайно звернутися до приватного ветеринара та організувати огляд тварини. Що стосується інших домашніх тварин, то в’їзд до Чехії з ними не буде обмежений».

W przypadku zwierząt po wjeździe do Czech obowiązywać będzie 10-dniowa kwarantanna. W ciągu 72 godzin zwierzę jest badane klinicznie przez prywatnego lekarza weterynarii, aby wykluczyć, że zwierzę ma wściekliznę. Jeśli zwierzę nie jest oznaczone mikroczipem po przybyciu do Republiki Czeskiej, czeski prywatny lekarz weterynarii oznaczy je mikroczipem i wyda dokument dotyczący przeprowadzonego badania. Między piątym a dziesiątym dniem kwarantanny nastąpi obowiązkowe powtórne badanie zwierzęcia pod kątem wścieklizny.

Jeśli zwierzę nie wykazuje klinicznych objawów wścieklizny, nie później niż dziesiątego dnia kwarantanny zostanie zaszczepione przeciwko wściekliźnie i otrzyma świadectwo szczepienia lub petpas. W przypadku, gdy zwierzę zrani osobę podczas kwarantanny lub rozwinie się choroba z objawami nerwowymi, jego właściciel będzie zobowiązany do natychmiastowego skontaktowania się z prywatnym lekarzem weterynarii i zorganizowania badania zwierzęcia. Jeśli chodzi o inne zwierzęta domowe, wjazd z nimi do Republiki Czeskiej nie będzie ograniczony.

Данія (Dania)

Людей, які приїжджають до Данії з України з домашніми тваринами, просимо якомога швидше зв’язатися з Датським управлінням ветеринарії та харчових продуктів електронною поштою на адресу email@fvst.dk. Прикріпіть форму та розбірливі копії документів тварини до електронного листа, задокументуйте вимоги, яким тварина відповідає на момент вступу, наприклад, у вигляді файлів PDF або зображень, які легко читати.

Після надсилання електронної пошти зачекайте, поки з вами зв’яжеться Ветеринарна адміністрація Данії.

Важливо тримати свого вихованця в ізоляції, поки Датське ветеринарне та харчове управління не переконається, що він відповідає вимогам імпорту. Це означає відсутність контакту з іншими тваринами та людьми. Вигулювати собак можна лише на короткому повідку, а птахів, котів і тхорів утримувати в приміщенні.

🔗 Увага! Список порід собак, заборонених у Данії 🇬🇧

Osoby przybywające do Danii z Ukrainy ze zwierzętami domowymi proszone są o jak najszybszy kontakt z Duńską Administracją Weterynaryjną i Żywnościową drogą mailową na adres email@fvst.dk . Do emaila załącz formularz oraz czytelne kopie dokumentów zwierzęcia dokumentujące wymagania, które zwierzę spełnia już w momencie wejścia, np. w postaci plików PDF lub łatwych do odczytania obrazów.

Po przesłaniu emaila oczekuj na kontakt Duńskiej Administracji Weterynaryjnej.

Ważne jest, aby trzymać zwierzę w izolacji, dopóki Duńska Administracja Weterynaryjna i Żywnościowa nie upewni się, że spełnia ono wymagania importowe. Oznacza to brak kontaktu z innymi zwierzętami i ludźmi. Psy mogą być wyprowadzane tylko na krótkiej smyczy, a ptaki, koty i fretki muszą być trzymane w pomieszczeniach.

🔗 Uwaga! Lista ras psów zakazanych w Danii 🇬🇧

Естонія (Estonia)

Про переміщення тварини необхідно повідомити, якщо тварина не відповідає ветеринарним вимогам і якщо країною призначення такої тварини є Естонія або якщо така тварина прямує транзитом через Естонію.

Про переміщення повідомляє власник тварини, або уповноважена ним особа, які заповнюють формуляр заяви (заздалегідь в країні відправлення, чи на місці у прикордонному пункті) та відправляє його на одну з наведених адрес електронної пошти: pta@pta.agri.ee, darja.trohhatsova@pta.agri.ee або elika.brosman@emta.ee.

🔗 Форма для заповнення 🇪🇪/🇺🇦/🇬🇧

Якщо кінцевою країною тварини, яка не задовольняє ветеринарні вимоги повністю є Естонія, тварина залишиться під наглядом PTA. У цьому випадку ООП вирішує умови ізоляції тварини, а також відведений для неї час.

Під час переміщення з іншими домашніми тваринами, такими як безхребетні, тропічні декоративні риби, гризуни та домашні кролики, а також деякі види птахів, PTA не потребує попередження, тварини повинні бути клінічно здоровими.

🔗 Тимчасовий порядок поводження з тваринами, які пасажири в’їжджають до Естонії з України та Росії під час збройного конфлікту 🇪🇪

Przemieszczanie zwierzęcia należy zgłosić, jeżeli zwierzę nie spełnia wymogów weterynaryjnych i jeżeli krajem docelowym takiego zwierzęcia jest Estonia lub jeżeli takie zwierzę jest w tranzycie przez Estonię.

Właściciel zwierzęcia lub jego upoważniona osoba, która wypełni formularz zgłoszeniowy (wcześniej w kraju wyjazdu lub na przejściu granicznym), zawiadamia o przemieszczeniu i przesyła go na jeden z poniższych adresów e-mail: pta@pta.agri.ee, darja.trohhatsova@pta.agri.ee lub elika.brosman@emta.ee.

🔗 Formularz do wypełnienia 🇪🇪/🇺🇦/🇬🇧

Jeśli krajem docelowym zwierzęcia nie spełniającego wymagań weterynaryjnych jest Estonia, zwierzę pozostanie pod nadzorem PTA. Jeśli to konieczne, PTA określa warunki izolacji zwierzęcia, a także czas przeznaczony dla niego.

Podczas przemieszczania się z innymi zwierzętami domowymi, takimi jak bezkręgowce, tropikalne ryby ozdobne, gryzonie i króliki domowe, a także niektóre gatunki ptaków, PTA nie wymaga ostrzeżenia, zwierzęta muszą być klinicznie zdrowe.

🔗 Tymczasowa procedura postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi pasażerom wjeżdżającym do Estonii z Ukrainy i Rosji podczas konfliktu zbrojnego 🇪🇪

Грузія (Gruzja)

Для в’їзду до Республіки Грузія вашому вихованцеві знадобиться:

 • mikroczip
 • вакцинація від сказу за 30 днів до 12 місяців до в'їзду в країну

Крім того, протягом 11 місяців після в’їзду в Грузію собакам потрібно буде зробити наступні щеплення: сказ, лептоспіроз, чума, гепатит, парвовірус та парагрип. Протягом 11 місяців після в’їзду в Грузію кішкам необхідно зробити наступні щеплення: сказ, ринотракеїт, каліцівірус і панлюкопенія.

🔗 більше інформації 🇬🇧

Aby wjechać do Republiki Gruzji, Twój zwierzak będzie potrzebował:

 • mikroczip
 • szczepienie na wściekliznę od 30 dni do 12 miesięcy przed wjazdem do kraju

Ponadto psy będą musiały otrzymać następujące szczepienia w ciągu 11 miesięcy od wjazdu do Gruzji: wścieklizna, leptospiroza, nosówka, zapalenie wątroby, parwowirus i paragrypa. Koty będą musiały otrzymać następujące szczepienia w ciągu 11 miesięcy od wjazdu do Gruzji: wścieklizna, zapalenie zatok przynosowych, kaliciwirus i panlukopenia.

🔗 więcej informacji 🇬🇧

Іспанія (Hiszpania)

Щоб ввести собаку, кішку ао тхора в Іспанію, вихованець повинен:

 • мати мікрочіп або татуювання (якщо це було зроблено до 03/07/2011 і за умови, що воно залишається розбірливим)
 • Зробити щеплення від сказу діючою вакциною на момент поїздки та включеною в паспорт
 • Мати європейський паспорт домашньої тварини

Крім того, перед поїздкою ви повинні перевірити свого вихованця на сказ у затвердженій лабораторії. Результат цього тесту повинен бути відображений у вашому паспорті вашим ветеринаром і повинен бути рівним або вище 0,5 МО/мл.
Собаки, коти та тхори віком до 15 тижнів, тому не вакциновані діючою вакциною проти сказу, не мають права на в’їзд в Іспанію.

🔗 більше інформації 🇬🇧

Aby wprowadzić psa, kota lub fretkę do Hiszpanii, zwierzę musi:

 • posiadać mikroczip, lub tatuaż (jeżeli został wykonany przed 03.07.2011 i pod warunkiem, że pozostanie czytelny)
 • być zaszczepione przeciwko wściekliźnie ważną szczepionką w czasie podróży i dołączoną do paszportu
 • mieć europejski paszport dla zwierząt domowych

Co więcej, przed podróżą musisz poddać swojemu zwierzakowi badanie na obecność wścieklizny w zatwierdzonym laboratorium. Wynik tego testu musi być odzwierciedlony w paszporcie przez lekarza weterynarii i musi być równy lub wyższy niż 0,5 IU/ml.
Psy, koty i fretki poniżej 15 tygodnia życia, a zatem niezaszczepione ważną szczepionką przeciwko wściekliźnie, nie mają pozwolenia na wjazd do Hiszpanii

🔗 więcej informacji 🇬🇧

Канада (Kanada)

Перш ніж приїхати в Канді, необхідно виконати умови:

Для кішок і собак молодше 3 місяців:

 • свідоцтво ветеринара про стан здоров’я та поточний вік тварини

Для кішок і собак старше 3 місяців:

 • діюча вакцинація проти сказу відповідно до вимог країни відправлення

Залежно від ситуації змінюються умови заїзду. Заповнивши форму Автоматизовані довідкові системи імпорту , ви можете отримати точну інформацію та необхідні документи.

Przed przyjazdem do Kandy należy spełnić następujące warunki:

Dla kotów i psów młodszych niż 3 miesiące:

 • dowód od lekarza weterynarii o dobrym stanie zdrowia i aktualnym wieku zwierzęcia

Dla kotów i psów starszych niż 3 miesiące:

 • aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie wykonane zgodnie z wymaganiami kraju wyjazdu

W zależności od sytuacji zmieniają się warunki przyjazdu. Po uzupełnieniu formularza Automated Import Reference Systems można uzyskać dokładne informacje i wymagane dokumenty.

Литва (Litwa)

Шановні наші друзі з України, якщо ви приїхали, щоб зупинитися в Литві і привезли з собою свою домашню тварину (собаку, кота чи тхора) просимо повідомити нам про це, тоді ми зможемо надати Вам всю необхідну допомогу та інформацію. За потреби ми потурбуємося про щеплення. Якщо у Вас виникли запитання, зверніться: ukrainepets@vmvt.lt або 8 800 40 403.

Домашні тварини, які прибувають до Литви з України, приймаються без чіпів, також не вакциновані проти сказу, без відповідних ветеринарних документів чи без титру антитіл проти сказу.

Відповідні посадові особи територіальних підрозділів ДПВС при отриманні інформації про нещеплену домашню тварину з України будуть організовувати чіпування мікросхемою, вакцинацію від сказу та спостереження за твариною протягом 21 дня за місцем утримання тварин.

Зміни по привезення домашніх тварин на територію ЄС застосовуються щодо громадян України, а осіб, які продають чи розводять тварин. Процедура комерційного ввезення домашніх тварин у ЄС, поки що залишаються без змін.

Zwierzęta z Ukrainy przybywające na Litwę są akceptowane bez etykiet, w tym te nieszczepione przeciwko wściekliźnie, te bez odpowiedniej dokumentacji weterynaryjnej lub bez miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie.

Odpowiedzialni urzędnicy terytorialnych jednostek SFVS, po otrzymaniu informacji o nieszczepionym zwierzęciu z Ukrainy, zorganizują mikroczipy, szczepienia przeciwko wściekliźnie i monitorowanie zwierzęcia przez 21 dni w miejscu, w którym jest trzymane.

Zmiany we wprowadzaniu zwierząt domowych do UE dotyczą wyłącznie obywateli Ukrainy, a nie osób prawnych, takich jak sprzedawcy lub hodowcy. Procedura komercyjnego wprowadzania zwierząt domowych do UE pozostaje obecnie niezmieniona.

Німеччина (Niemcy)

Новоприбулих просять зв’язатися з місцевими ветеринарними органами, щоб визначити стан здоров’я тварини щодо сказу і, якщо необхідно, розпочати заходи (ізоляція, титр антитіл, вакцинація проти сказу, мікрочіпування, видача паспорта тварини).

Людей та власників домашніх тварин, які контактують з собаками та котами з України, просять приділяти особливу увагу до гігієнічних заходів щодо можливого передачі сказу.

🔗 Пом’якшили умови в’їзду до Німеччини з домашніми тваринами з України 🇬🇧

Przybysze proszeni są o skontaktowanie się z lokalnymi władzami weterynaryjnymi w celu ustalenia stanu zdrowia zwierzęcia w odniesieniu do wścieklizny oraz, w razie potrzeby, Aby móc zainicjować środki (izolacja, oznaczanie miana przeciwciał, szczepienie przeciwko wściekliźnie, mikroczipowanie, wydanie paszportu dla zwierząt domowych).

Osoby i właściciele zwierząt domowych, którzy mają kontakt z psami i kotami z Ukrainy, proszeni są o zwrócenie szczególnej uwagi na środki higieny w odniesieniu do możliwego przeniesienia wścieklizny.

🔗 Conditions for entering Germany with pet animals from Ukraine have been temporarily eased 🇬🇧

Португалія (Portugalia)

Нинішні умови, які необхідно виконати:

 • чіп
 • вакцинація проти сказу, проведена щонайменше через 21 день після закінчення серії щеплень (у разі першої вакцинації), або бустерна вакцинація, проведена відповідно до правил країни, з якої ви виїжджаєте
 • тест на титрування антитіл, проведений щонайменше через 30 днів після вакцинації, який був проаналізований затвердженою лабораторією та показав результат не менше 0,5 МО/мл

Перераховані вище умови повинні бути включені у форму дозволу на виїзд від ветеринара. Необхідно повідомити про це принаймні за 48 годин до прибуттяТочки входу для мандрівників

Obecne warunki konieczne do spełnienia to:

 • czip
 • szczepienie przeciwko wściekliźnie wykonane co najmniej 21 dni od skończenia serii szczepień (w przypadku pierwszego szczepienia) lub szczepienie przypominające wykonane zgodnie z przepisami kraju z którego się wyjeżdża
 • wykonany co najmniej 30 dni po szczepieniu test miareczkowania przeciwciał, który został przeanalizowany w zatwierdzonym przez laboratorium i wykazał wynik co najmniej 0,5 IU / ml

Powyższe warunki muszą być zawarte w postaci zezwolenia na wyjazd od lekarza weterynarii. Co najmniej 48 godzin przed przybyciem należy powiadomić Travelers' Entry Points

Румунія (Rumunia)

заповніть форму на сайті або ви можете зробити це в т. зв «Санітарний ветеринарний пункт» на в’їзді до Румунії.

🔗 A.N.S.V.S.A. (ansvsa.ro)

Na stronie trzeba wypełnić formularz, lub można to zrobić w tzw "Sanitary Veterinary Point” przy wjeździe na terytorium Rumunii.

🔗 A.N.S.V.S.A. (ansvsa.ro)

Словаччина (Słowacja)

Якщо ваша собака, кішка або тхір відповідають вимогам ЄС щодо імпорту, ви повинні задокументувати:

 • мікрочіп,
 • щеплення проти сказу вакциною, що відповідає вимогам Додатку III до Регламенту 2013/576, коли тварині було щонайменше 12 тижнів,
 • принаймні через 30 днів після повної вакцинації проти сказу та щонайменше за 3 місяці до виїзду з України його було піддано тесту на титрування антитіл, який був проаналізований у затвердженій ЄС лабораторії та показав результат не менше 0,5 МО/мл.

Якщо ви не можете документально підтвердити, що ваш собака, кіт чи тхір відповідає вищезазначеним вимогам, митники нададуть вам форму для виняткових обставин в'їзду в ЄС з домашніми тваринами, які супроводжують біженців з України під час в'їзду на територію країни. Словацька Республіка.

У таких випадках важливо тримати вихованця в ізоляції. Це означає, що немає контактів з іншими тваринами та людьми, які не є частиною вашої родини. Вигулювати собак можна лише на короткому повідку, а котів і тхорів постійно тримати в приміщенні.

Jeśli Twój pies, kot lub fretka spełnia wymogi importowe UE, należy udokumentować:

 • czip,
 • wścieklizna zaszczepiona szczepionką spełniającą wymogi załącznika III do rozporządzenia 2013/576, gdy zwierzę miało co najmniej 12 tygodni,
 • co najmniej 30 dni po całkowitym szczepieniu przeciwko wściekliźnie i co najmniej 3 miesiące przed opuszczeniem Ukrainy został poddany testowi miareczkowania przeciwciał, który został przeanalizowany w zatwierdzonym przez UE laboratorium i wykazał wynik co najmniej 0,5 IU / ml.

Jeśli nie możesz udokumentować, że Twój pies, kot lub fretka spełnia powyższe wymagania, urzędnicy celni dostarczą Ci formularz "Zezwolenie / Povolenie/ Дозвіл" na wyjątkowe okoliczności wjazdu do UE ze zwierzętami towarzyszącymi uchodźcom z Ukrainy przy wjeździe na terytorium Republiki Słowackiej.

Ważne jest, aby w takim przypadku trzymać swojego zwierzaka w izolacji. Oznacza to, że nie ma kontaktu z innymi zwierzętami i ludźmi, którzy nie są częścią twojej rodziny. Psy mogą być wyprowadzane tylko na krótkiej smyczy, a koty i fretki muszą być trzymane w pomieszczeniu przez cały czas.

Словенія (Słowenia)

У зв’язку з надзвичайною ситуацією в Україні запровадження домашніх тварин тимчасово дозволяється на підставі заповненої заяви та на умовах, зазначених у заяві на адресу pets-crisisUA.uvhvvr@gov.si

Після того, як тварина досягне місця призначення, вона буде перебувати в ізоляції до тих пір, поки не будуть виконані загальні умови для в’їзду в ЄС відповідно до Регламенту 576/2013 / ЄС, як зазначено в рішенні регіонального офісу AFSVSPP (маркування, вакцинація, титрування тест).

Такі самі умови застосовуються до громадян ЄС, які повертаються до ЄС з Росії чи Білорусі зі своїми домашніми тваринами.

Ze względu na nadzwyczajną sytuację na Ukrainie, wprowadzenie zwierząt domowych jest tymczasowo dozwolone na podstawie wypełnionego wniosku i na warunkach określonych we wniosku na adres pets-crisisUA.uvhvvr@gov.si.

Gdy zwierzę dotrze do miejsca przeznaczenia, będzie w izolacji do czasu spełnienia ogólnych warunków wjazdu do UE zgodnie z rozporządzeniem 576/2013 / UE, jak określono w decyzji Biura Regionalnego AFSVSPP (znakowanie, szczepienie, test miareczkowania).

Te same warunki mają zastosowanie do obywateli UE powracających do UE z Rosji lub Białorusi ze swoimi zwierzętami domowymi.

Швейцарія (Szwajcaria)

Собаки та кішки можуть в’їжджати до Швейцарії, навіть якщо не виконуються всі вимоги. Власники зобов’язані заповнити форму та надіслати її на адресу: petsukraine@blv.admin.ch

Psy i koty mogą wejść na teren Szwajcarii nawet jeśli nie wszystkie wymagania są spełnione. Właściciele są zobowiązani do wypełnienia formularza i wysłania go na adres: petsukraine@blv.admin.ch

США (USA)

Щоб поїхати в США, ваша собака повинна бути не менше 6 місяців і бути здоровою на момент прибуття. Крім того, вашій собаці знадобиться:

 • дійсна довідка про сказ, що підтверджує поточну вакцинацію проти сказу. Собаки, які ніколи не були щеплені проти сказу, повинні бути вакциновані принаймні за 28 днів до прибуття.
 • мікрочіп
 • ветеринарне свідоцтво/паспорт (англійською мовою), в якому зазначено тварину, дати вакцинації, виробника та термін придатності вакцини проти сказу

Коллі, вівчарки та інші собаки, які будуть використовуватися для обробки худоби, повинні бути оброблені ліцензованим ветеринаром незадовго до в’їзду в США і підлягають огляду та карантину.

Настійно радимо, щоб власники собак, які імпортують понад 5 собак, що належать їм особисто, за допомогою авіавантажних перевезень, зв’язувалися з CDC, щоб уникнути класифікації імпорту як комерційного.

Щеплення від сказу для кішок не обов’язкові для в’їзду в країну, але вимоги можуть регулюватися державними та місцевими постановами.

🔗 більше інформації 🇬🇧

Aby podróżować do Stanów Zjednoczonych, pies musi mieć co najmniej 6 miesięcy i być zdrowy w dniu przyjazdu. Ponadto Twój pies będzie potrzebował:

 • aktualne zaświadczenie przeciw wściekliźnie potwierdzające aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Psy, które nigdy nie były szczepione przeciwko wściekliźnie, muszą zostać zaszczepione co najmniej 28 dni przed przyjazdem.
 • mikroczip
 • zaświadczenie/paszport weterynaryjny (w języku angielskim) identyfikujący zwierzę, daty szczepienia, producenta i datę ważności szczepionki przeciwko wściekliźnie.

Collie, psy pasterskie i inne psy używane do obsługi zwierząt gospodarskich muszą być poddane leczeniu tasiemca podane przez licencjonowanego weterynarza na krótko przed wjazdem do USA i podlegają kontroli i kwarantannie.

Zdecydowanie zaleca się, aby właściciele psów importujących więcej niż 5 psów należących do nich osobiście za pośrednictwem ładunków lotniczych skontaktowali się z CDC, aby uniknąć sklasyfikowania importu jako komercyjnego.

Szczepienia przeciwko wściekliźnie dla kotów nie są wymagane przy wjeździe do kraju, ale wymagania mogą podlegać zarządzeniom stanowym i lokalnym.

🔗 więcej informacji 🇬🇧

Угорщина (Węgry)

Реєстраційна форма до наступного повідомлення, яку необхідно заповнити під час в’їзду, можна вважати рівнозначною так званій заяві про попередній дозвіл, що дозволить полегшити процедуру в’їзду, тим самим забезпечує відстеження тварин і можливість подальших дій.

Закон Угорщини з метою збереження статусу вільного від сказу, як країни вільної від сказу, офіційний нагляд за собаками, котами та тхорами, ввезеними відповідно до вищезазначеного, будуть перебувати під офіційним контролем регіонального ветеринарного управління.

Do odwołania formularz rejestracyjny, który należy wypełniać w momencie wjazdu, można uznać za równoważny z tzw. wnioskiem o uprzednie zezwolenie, co ułatwia wjazd, zapewniając jednocześnie identyfikowalność zwierząt i możliwość późniejszego działania.

Nakaz Węgier w celu utrzymania statusu wolnego od wścieklizny, urzędowy nadzór nad psami, kotami i fretkami wprowadzonymi w sposób opisany powyżej zostanie zapewniony przez regionalny organ weterynaryjny.

Італія (Włochy)

Опікунам рекомендується перед в’їздом в країну зі своїми домашніми тваринами повідомити чиновників про свій приїзд електронною поштою на адресу UA-pets@sanita.it Лист-апеляція еквівалентна запиту на попередній дозвіл, що полегшує в’їзд, забезпечує відстеження тварин і можливість подальших дій ветеринарної служби. Електронна пошта має містити:

 • вид і кількість тварин (максимум 5)
 • якщо вони мають ідентифікаційні номери
 • дані опікуна тварин
 • кінцева адреса призначення в Італії.

У разі виникнення проблем і запитань ви можете зв’язатися з нами за цією ж електронною поштою.

Zaleca się, aby opiekunowie powiadomili urzędników o swoim przybyciu na adres e-mail UA-pets@sanita.it przed wjazdem do kraju ze swoimi zwierzętami. Mail do odwołania jest równoważny z wnioskiem o uprzednie zezwolenie, co ułatwia wjazd, zapewnia identyfikowalność zwierząt i możliwość późniejszego działania służbom weterynaryjnym. W mailu należy podać:

 • gatunki i liczbę zwierząt (maksymalnie 5)
 • jeśli posiadają to ich numery indentyfikacyjne
 • dane opiekuna zwierząt
 • adres docelowego miejsca zatrzymania we Włoszech.

W razie problemów i pytań można kontaktować się przez tego samego maila.